DEGB International Nederlands

Wij nodigen u van harte uit, onze Emmausgemeente met zijn diverse aanbod te leren kennen.

Wenst U onze “Newsletter” te ontvangen of onze gemeenteberichten ”Treffpunkt Emmaus”?

Wenst U op onze uitnodigingslijst te staan of gewoon met iemand te praten?

Stuur dan een e-mail met uw naam of bel ons. Het secretariaat is meertalig.

Salomélaan 7, 1150 Brussel (Sint-Pieters-Woluwe)
Tel 0032 (0) 2762 40 62
Mail: info (at)degb.be https://degb.be/kontakt/

Om voor onze Emmaus bouwproject20/21 te doneren click hier asb.


Wie we zijn

Sinds 1975 is de protestantse Emmausgemeente gevestigd in Sint-Pieters-Woluwe.

Wij zijn een Duitstalige Gemeente, georganiseerd als een vzw. We financieren onszelf uitsluitend via lidgelden, giften en collecten. Onze pastors en onze leden spreken naast Duits nog verschillende andere talen; veel binationale, meertalige gezinnen zijn actief in onze Gemeente.

Wij zijn een aangesloten lid van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKD) (https://nl.protestant.link)

We zijn lid van het Interkerkelijk Comité voor Brussel
https://comiteinterecclesialbruxelles.wordpress.com/

 

We bieden kerkelijke en culturele evenementen

Onze activiteiten staan ​​open voor iedereen die wil luisteren, deelnemen of meevieren.

 

Kerkdiensten

Als gemeente hebben we een breed scala aan pastorale en spirituele diensten met regelmatige kerkdiensten in het Duits. Speciale vieringen zoals bruiloften, doopfeesten en uitvaartdiensten kunnen ook in het Frans, Nederlands of Engels worden gehouden

We doen kerkelijk werk met kinderen, jongeren en senioren maar ook diaconie.

Veel diensten en evenementen zijn oecumenisch.

 

Culturele evenementen:

Muziek om naar te luisteren:
Concerten met orgel, koor, koperblazers, blokfluiten, kamermuziek, zang

nieuwe geluidsvormen zoals Geluidsexperiment 2020: omgevingsgeluid I
https://youtu.be/az0gi_sAtkQ

Optredens in 2019 “Silence & Light”
https://youtu.be/JHWhvEZ_J2g
foto’s

2017 Optredens  „En allant – im Gehen“
https://youtu.be/MmP0qnSA2oQ


Muziek om mee te doen
Koor
Blazersensemble
Blokfluitensemble
‚De band‘
Koor van vrouwen ‚Easy Sing‘
Kinderkoor


Literatuur
Emmaus Bibliotheek, de enige openbare Duitstalige uitleenbibliotheek in Brussel. We hebben boeken, media, games en ook een online catalogus.
https://bibliothek.degb.be/

Literaire evenementen, lezingen en leeskringen


Evenementen voor senioren

Maandag café
Wandelgroep
Gymnastiek en meer

 

Onze feesten

Jaarlijks gemeentefeest in de zomer

Oogstfeest in de nazomer, gevolgd door lunch

Advent bazaar met muziek in Duitse traditie

 

De Emmausgemeente als ontmoetingsplaats

Ons Gemeentecentrum biedt ruimtes voor groepen en evenementen.
Het bouwproject Emmaus 20/21 zal meer mogelijkheden creëren voor hedendaags en flexibel gebruik in de toekomst. Er wordt een lift geïnstalleerd. Gasten kunnen b.v. elkaar in de bistro voor een receptie ontmoeten en daarna naar een optreden, lezing of concert in een aparte zaal gaan. Voor catering is er een moderne keuken voorzien.
Het is mogelijk om zalen te huren.

 

Onze samenleving en omgeving zijn belangrijk voor ons.

Als christelijke gemeenschap is het welzijn van de samenleving erg belangrijk voor ons. Ook al moeten we ons eigen werk helemaal zelf financieren, we willen anderen laten genieten van onze middelen.

We delen ons inkomen met degenen om ons heen die het nodig hebben.
We ondersteunen helpende projecten en instellingen.

 

Diakonisch werk
Elk jaar zamelen we geld en giften voor Belgische instellingen (https://degb.be/gottesdienst/kollektenempfanger ).

Minstens 50 procent van onze jaarlijkse collecten wordt aan hen overgedragen.

De Emmausgemeente is, samen met andere protestantse kerken in Brussel, lid van het Protestants Sociaal Centrum VZW (www.csp-psc.be/nl).
We ondersteunen het PSC door middel van collecten, donatiecampagnes en vrijwilligerswerk.

De volgende Belgische instellingen en verenigingen krijgen van ons regelmatig of projectgebonden ondersteuning.

Dr. Yasse (Centre Belge pour Infirmes Moteurs Cerebraux, C.B.I.M.C.)
www.cbimc.be

Straatverplegers
www.straatverplegers.org/nl/

ASF België Vredesdienst
www.vredesdienst.be/

Duitse Zeemansmissie Antwerpen
www.seemannsmission.org

Opération Thermos
www.operationthermos.be/

Atelier Kaligrav in Woluwe St. Pierre
www.kaligrav.be

Xenia
is een groep mensen die in 2015 vanuit de twee Duitstalige kerken in Brussel (katholieke en protestantse) samenkwam om de integratie in Brussel van als asielzoekers erkende gezinnen te vergemakkelijken. De leden ondersteunen de families zowel financieel als b.v. door toezicht op schoolwerk, begeleiding tijdens doktersbezoeken en administratie.

 

We voelen ons verbonden met België in het verleden en heden

Sinds 2019 neemt onze gemeente deel aan het internationale vredesgebed van alle religieuze gemeenschappen in Brussel  https://www.facebook.com/peoplesprayerforpeace

Elk jaar viert de gemeente samen met andere kerken in Brussel Wereldgebedsdag.
www.facebook.com/WereldgebedsdagBelgie/

Elk jaar neemt de gemeente deel aan de herdenking van de wapenstilstand op 11 november 1918.

De pastors komen in de Belgische Duitse Conventie samen met Belgische en Duitse collega’s voor een jaarlijkse seminarieweek.

In 2017 vierden de protestantse kerken in België samen de verjaardag van de Reformatie
https://degb.be/fotogalerie/oekumenischer-gottesdienst-zur-reformation

In 2014 was er een oecumenische reeks evenementen georganiseerd door de Duitstalige kerken in Brussel om de honderdste verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog te herdenken met een tentoonstelling, activiteiten voor jongeren en lezingen. Het hoogtepunt was het concert ‚War and Peace – Darkness and Light‘ met een internationaal projectkoor dat speciaal voor de gelegenheid werd samengesteld onder leiding van de Belgische dirigent Geert Hendricks in mei 2014 en in maart 2015 voor een internationaal publiek.
Folder